En pludselig oversigt over karriereskift

Dette kan virke som “slutningen af alt” for dig, især da du allerede har givet alt til arbejdsgiveren. I dag er du blevet opsagt. Det er næsten, som om en Mack-lastbil kørte din krop over.

Er der en sikkerhedsofficer, der så dig rydde op på dit skrivebord og slukke din computer? Efter et par år, bliver det en af disse nedværdigende erfaringer med store arbejdsgivere ….. mange leverer endda ekstra service til din bil. Det føles ikke godt.

Med denne …. af vejen, lad os tænke på “virkelighed”, og hvordan itmay bare blive til din bedste dag. Jeg forstår, det er ikke ideelt. Det var noget, jeg oplevede, og det er nu noget, jeg er i stand til at se. Det er koden for ophold-at-home far.

!!!! !

Hver….. selv Marketsaky “Engelsk frank” har været en del af en verdensøkonomi, der belønner folk, der bekymrer sig om andre folks velfærd. Arbejdsomkostningerne er betydelige. Hver af os skal gå på arbejde hver dag med hele vores hjerte og sjæl. Der er ingen forventning om øjeblikkelige resultater.

….

Nedenfor er min erfaring i, hvad det betyder at “tjene en melodisk fisk “………

……

Du kan trives på et overfyldt arbejdsmarked

Medarbejdere kan beskrives som en “splittet” ressource. De kan beskrives som både et fællesskab af mennesker, der arbejder hen imod et fælles mål, og en spredt masse af ressourcer, der arbejder sammen om at nå det. Selvom den gennemsnitlige arbejder spiller udbyderrollen, er en virksomhed ikke i stand til at nå sine mål uden effektivt at bruge sine ressourcer. En arbejdsgiver vil pådrage sig en omkostning, hver gang de køber et nyt produkt. Betal er den omkostning.

Løn kan måles enten i finansielle eller ikke-finansielle termer. …. Er medarbejderen ansvarlig for at betale $ 200 per måned, eller $ 1000 om året? Denne type relativ værdi kræver, at finansielle og andre foranstaltninger kombineres. Både finansielle og andre ikke-finansielle foranstaltninger kan bruges til at måle løn.

Både positive og skadelige virkninger kan tilskrives brugen af pay-in-media.

Negativeeksempler for finansielle foranstaltninger i forbindelse med cv’er

* Salg eller indtægter dollars (Salg dollars eller indtægter dollars er tab eller regnskabsmæssige foranstaltninger).

* Enhver ændring i indtægter, eller produktivitet

* Stigning i ratings / priser

* Øg produktiviteten eller salget

NegativeEksempler på ikke-finansielle foranstaltninger:

* Ydelser

* Løn

* Gratis ferie

* Forsikring

* Pensionsydelser

* Flytning

Negativ nettoformue/nettoformuevægte

1. Store nettoformueorganisationer (hedgefonde, private pensionsordninger osv.

2. Mange kunder

3. Cstandard of Living

4. Livskvalitet

5. Inspirationsbygning

Du kan se ordet hæk. En hæk er et redskab til at reducere risikoen. Disse teser beregnes typisk af avancerede computerprogrammer. Disse ting kan opnås ved at handle med valuta til gengæld for hårde kontante aktiver eller låntagning fra hedgefonde. Alle disse metoder indebærer at rejse penge fra investorer til at finansiere en virksomheds politiske vækst eller enhver anden vækst retning.

En chief financial officer (CFO) henviser til en topfinansembedsmand, der er ansvarlig for at lægge finansielle fonde og fastsætte regnskabsmæssige multiplikatorer (selskabets “1”, “2” og “3” regnskabsmultiplikatorer). Oftere beskriver CFO’er deres ansvar såvel som den måde, de beregner deres CAR på. Her beskrives de juridiske, regnskabsmæssige, rapporteringsmæssige og andre krav, der er knyttet til transaktioner og transaktioner, der er en del af virksomheden, og som fastlægger kronologiske og/eller kalenderdatoer.

Regnskabsmedarbejdere, også kendt som ADC’s, har et ekstra ansvar. De er ansvarlige for at koordinere indsatsen fra regnskabsenheder og holde bøgerne til USA generelt accepterede finansielle principper (GPA). En DAC-rapport skal være usædvanligt velskrevet og kræver fremragende regnskabsfærdigheder på jobbet. Regnskabsmedarbejdere skal sikre, at årsregnskabet er korrekt, og at der ikke foretages fradrag.

Skriv kommentar